Friday, August 5, 2011

படம் சொல்லுமே சேதி

இந்தோனேஷியாவில் உள்ள பள்ளியில் ரமலான் சிறப்பு தொழுகையில் ஈடுபடும் பெண்கள்.

TO VIEW MORE PICTURES
 http://english.aljazeera.net/indepth/inpictures/2011/08/2011826551885298.html 

No comments: